غالبا نویسندگان مقالات علمی در هنگام مقاله نویسی از قسمتهایی از یک مقاله انگلیسی که متعلق به نویسنده دیگری است در متن مقاله خود استفاده می کنند. که ممکن است علی رغم ارجاع دادن به مقاله اول توسط مجله به عنوان پلاژیاریسم یا سرقت ادبی در نظر گرفته شود. مقالاتی که دارای این مشکل هستند در پروسه داوری علمی نشریه وارد نمی شوند و نویسنده می بایست درصد مشابهت متنی را کاهش داده و مجددا مقاله را ارسال نماید. نویسندگان به دلیل مشغله های زیاد و یا عدم آشنایی با مهارتهای موردنیاز از پیگیری و رفع اشکالات مقاله منصرف می شوند.

گروه اوج بدین منظور خدمات Paraphrase (بازنویسی ادبی) تخصصی مقالات علمی را برای رفع مشکلات  Plagiarism ارائه می نماید. بدین صورت که متن توسط متخصصین ابتدا مطالعه می شود و سپس همان متن با بیانی دیگر ولی با مفهوم اولیه قبلی، بازنویسی می شود. به این ترتیب نویسندگان هم قوانین اخلاق در نشر را رعایت می کنند و هم از سد Plagiarism می گذرند.