گروه اوج به منظور ارائه ی خدمات حرفه ای و با کیفیت در زمینه ی نشر علمی تاسیس شده است و تلاش می نماید تا با اتکا به تیم تخصصی و حرفه ای خود به ارائه خدمات علمی و پژوهشی در زمینه ی نشر مجله، مقاله و کتاب بپردازد.