برای تهیه کتاب می توانید با شماره ۰۲۱۶۶۵۳۰۲۳۲، ۰۹۰۳۲۹۷۳۹۳۸، ۰۹۳۹۳۶۸۹۲۱۵ و ایمیل info@owjpub.com تماس حاصل نمایید.

لیست کتابهای چاپ شده:

حال خوب

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

 

سرقت علمی و ادبی، پلاژیاریسم

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

 

آموزش نگارش مقالات علمی و آشنایی با نرم افزار اندنوت

 

قیمت: ۷۰۰۰ تومان