برای اطلاع از فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

http://blacklist.research.ac.ir