در سال های اخیر اکثر مجلات از نویسندگان درخواست کد ORCID می کنند. کد ORCID، مخفف Open Researcher and Contributor ID ، شامل ۱۶ کاراکتر حروف و اعداد است که به صورت انحصاری به یک محقق داده می شود که بصورت بی همتا قابل شناسایی می باشد. دسترسی به این کد رایگان می باشد  و هدف از ارائه این سرویس ، فراهم آوردن یک شاخص مشخص برای هر نویسنده آزاد است. نویسندگان می توانند رزومه و مشخصات خود را در سرویس به ثبت برسانند و هر کسی که این کد را در اختیار داشته باشد ، میتواند وارد صفحه شخصی نویسنده شده و با توانمندی های شخص مورد نظر آشنا گردد. جهت ثبت نام و دریافت کد ORCID می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید: https://orcid.org/signin